BeCharmed Bracelet Rhodium - 80000 Swarovski BeCharmed Bracelets

80000 H 18

Size: 18 cms

80000 190mm BeCharmed Bracelet Rhodium

Pkt:

Qty: