BeCharmed Bracelet Rhodium - 80000 Swarovski BeCharmed Bracelets

80000 H 17

Size: 17 cms

80000 190mm BeCharmed Bracelet Rhodium

Pkt:

Qty: