5750 Swarovski Skull Beads [14 ITEMS]

5750 13mm 001

Swarovski Skull Beads - Crystal

5750 13mm 001

Size: 13mm

 

Pkt:

Qty:

5750 13mm 001SIN2X

Swarovski Skull Beads - Crystal Silver Night 2x

5750 13mm 001SIN2X

Size: 13mm

 

Pkt:

Qty:

5750 13mm CEM

Swarovski Skull Beads - Crystal Metallic Colours

5750 13mm CEM

Size: 13mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 13mm CEM2X

Swarovski Skull Beads - Crystal Metallic Colours 2x

5750 13mm CEM2X

Size: 13mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 13mm CEP

Swarovski Skull Beads - Crystal Patina Colours

5750 13mm CEP

Size: 13mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 13mm CET

Swarovski Skull Beads - Crystal Transparent Colours

5750 13mm CET

Size: 13mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 13mm PLAIN

Swarovski Skull Beads - Plain Colours

5750 13mm PLAIN

Size: 13mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 19mm 001

Swarovski Skull Beads - Crystal

5750 19mm 001

Size: 19mm

 

Pkt:

Qty:

5750 19mm 001 SINI2X

Swarovski Skull Beads - Crystal Silver Night 2x

5750 19mm 001 SINI2X

Size: 19mm

 

Pkt:

Qty:

5750 19mm CEM

Swarovski Skull Beads - Crystal Metallic Colours

5750 19mm CEM

Size: 19mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 19mm CEM2X

Swarovski Skull Beads - Crystal Metallic Colours 2x

5750 19mm CEM2X

Size: 19mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 19mm CEP

Swarovski Skull Beads - Crystal Patina Colours

5750 19mm CEP

Size: 19mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 19mm CET

Swarovski Skull Beads - Crystal Transparent Colours

5750 19mm CET

Size: 19mm

Col:

Pkt:

Qty:

5750 19mm PLAIN

Swarovski Skull Beads - Plain Colours

5750 19mm PLAIN

Size: 19mm

Col:

Pkt:

Qty: