Swarovski 3mm bicones - crystal shimmer - 5328 Swarovski Crystal Bicones

5328 3mm 001 SH

Size: 3mm

Swarovski article code 5328

Pkt:

Qty: