Swarovski XILION navette fancy stone - shimmer colours - Light Sapphire Shimmer-211 Sh 4228 Swarovski Xilion Navette Fancy Stones

4228 15x7mm PLAIN SH

Size: 15x7mm

Col:

Pkt:

Qty: