Swarovski lochrosen sew-on stone - crystal metallic effects - Crystal Light Chrome-001 Ltch 3188 Swarovski Lochrosen Sew-on Stones

3188 6mm CEM

Size: 6mm

Swarovski article code 3128

Col:

Pkt:

Qty: