Swarovski lochrosen sew-on stone - crystal transparent effects - Crystal Ab-001 Ab 3188 Swarovski Lochrosen Sew-on Stones

3188 4mm CET

Size: 4mm

Swarovski article code 3128

Col:

Pkt:

Qty: