Swarovski lochrosen sew-on stone - crystal - 3188 Swarovski Lochrosen Sew-on Stones

3188 3mm 001 F

Size: 3mm

Swarovski article code 3128

Pkt:

Qty: