Swarovski kite flatbacks - jet hematite - 2771 Swarovski Kite Flat Back - No Hotfix

2771 12.9x8.3mm 280 HEM NHF

Size: 12.9x8.3mm

Pkt:

Qty: