Swarovski eye fancy stone setting with ring on both sides - rhodium - 4775 Swarovski Eye Fancy Stones

4775/2TC 10.5x18mm R

Size: 10.5x18mm

ring on both sides - closed

Pkt:

Qty: