Swarovski XILION navette fancy stone - shimmer colours - light topaz shimmer-226 SH 4228 Swarovski Xilion Navette Fancy Stones

4228 10x5mm PLAIN SH

Size: 5x10mm

Col:

Pkt:

Qty: