Swarovski Skull Hotfix - jet hematite - 2856 Swarovski Skull Flatbacks Hotfix

2856 18x14mm 280 HEM HF

Size: 18x14mm

2856

Pkt:

Qty: